Velkommen til Kongsgård skolesenter som ligger i Kongsgård allé 20 i Kristiansand. Gjennom uka har vel 800 elever og ca 130 ansatte sitt daglige virke her. I all hovedsak dreier det seg om voksne, minoritetsspråklige elever. Kongsgård skolesenter tilbyr også generell voksenopplæring og logopediske tjenester til barn og voksne samt opplæring til hørselshemmede elever i grunnskolen i Kristiansand. Med andre ord – en fargerik og mangfoldig læringsarena.